Top

Periyodik Test ve Kontroller

SAKA İSG > Periyodik Test ve Kontroller

İş yerlerinde bulunan kaldırma araçları, basınçlı kaplar gibi teknik özellikleri olan makinelerin periyodik kontrolleri, uzman kişiler ve akredite olmuş kurum ya da kuruluşlardan ilgili yönetmeliklerde belirtildiği sürelerde yapılmalıdır.

YASAL ZORUNLULUKLAR

Kaldırma Araçlarının Kontrolleri:
Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)
İşletmelerde bulunan her tip kaldırma makinası,
• Tavan Vinçleri
• Ceraskal
• Portal Vinç
• Gantry Vinç
• Mobil Vinç
• Forklift
Kaldırma Ekipmanları
• Halat
• Kanca
• Sapan
• Karabina
• Spreader
• Mapa
• Kurt ağzı
Sahalarda veya işletmelerde çalışan ekipmanların durum tespiti – raporlanması ve belgelendirilmesi hizmetleri Türkiye de ve dünyada geçerliği olan ilgili CE direktifleri ;EN standartları ve yerel İş Sağlığı ve İş güvenliği yönetmelikleri kapsamında verilmektedir

Basınçlı Kapların Kontrolü
İşyerinde bulunan tüm kazanlar her sene ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır.Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerinde bulundurulacaktır
• Görsel Kontroller
• NDT Kontrolleri
• Kalınlık Ölçümü
• Hidrostatik Testlere Nezaret
Kapsamında sertifikalandırma hizmetini yürütülmektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.