Top

Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri

SAKA İSG > Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri
5.1. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

• Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
• İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
• Kişisel Gürültü Maruziyeti
• İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
• Kişisel Titreşim Maruziyeti
• Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
• Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
• Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
• Aydınlatma
• Termal Konfor
• Manyetik Alan Ölçümleri
• Radyasyon Ölçümleri
• Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

5.2. PERİYODİK KONTROLLER

Basınçlı kap ve tesisatlar Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.