Top

KURUMSAL

SAKA İSG > KURUMSAL

 Sürekli yenilenen yapısı

 Çağdaş, teknolojik hizmeti

Tecrübeli  ekibi

Gerekli her türlü donanıma sahip yapısı

Mevzuata hakim, değişiklikleri sürekli takip,

Güvenilir çözüm ortaklığı anlayışı,

 Bize güvenenlerin verdiği mutluluk.

Misyonumuz

Şirketlere ve çalışanlarına, topluma ve gelecek nesillere faydalı olabilmek için,iş hayatında çalışmakta olan insanların iş yerlerinde güvenliğini muhafaza etmek, teknolojik yenilikleri de her zaman göz önünde bulundurarak çalışanların sağlığını ve verimliliğini korumak, onları geliştirmek ve faydalı hizmetlerimizi geliştirmektir.

Vizyonumuz

Şirketlere ve çalışanlarına, topluma ve gelecek nesillere faydalı olabilmek için,iş hayatında çalışmakta olan insanların iş yerlerinde güvenliğini muhafaza etmek, teknolojik yenilikleri de her zaman göz önünde bulundurarak çalışanların sağlığını ve verimliliğini korumak, onları geliştirmek ve faydalı hizmetlerimizi geliştirmektir.

Amacımız

İşyerlerinde etkin bir kontrol mekanizması oluşturarak, iş kazalarının en aza indirilmesini sağlamak ve bu konuda iş yerlerinde eğitim vererek iş sağlığını ve güvenliğini en iyi şekilde uygulamayı amaç edinen bir şirkettir.

Hedefimiz

Hizmet verdiğimiz iş yerlerini sahiplenerek iş sağlığı ve güvenliği sistemleri kurmak, bunu yaparkende örnek modeller oluşturarak hizmet veremediğimiz iş yerleri için de model  teşkil edebilmektir.

Bu çalışmaları yaparken temel felsefemiz, varlığımızla yokluğumuz arasında olumlu yönde belirgin bir fark ortaya koymaktır.

NEDEN SİZLERE YARDIMCI OLAMAK İSTİYORUZ?

Ülkemiz şartlarında İSG kavramı yükselen bir ivme ile hareket etmekte olup firmalarımızın bu aşamada İSG bakımından da örnek olması için, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurarak, çalışmaların disiplinli bir şekilde takip edilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması asıl amacımızdır.

Tesisiniz içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. Madesinin amir hükmü ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çalışanların İSG eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, risk analizi yapılarak sonucun raporlanması, işletmenin yasal şartlara uygun hale getirilmesi için rehber danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Amacımız sadece yasal zorunlulukları yerine getirmek değil; risk altında kalan çalışanları ve işverenleri korumak ve riskleri en aza indirmektir.

Bu şekilde firmalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları açısından örnek teşkil etmesi ve bu projede çalışan tüm personel için bir İSG okulu niteliği taşıması hedeflenmektedir…