Top

Danışmanlık Hizmetleri

SAKA İSG > Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, yasal gerekliliğin ötesinde risklere maruz kalabilen çalışanlar ve ilgili taraflar için, riskleri yok etmek veya minimuma indirmek açısından önemlidir.

SAKA İSG, bünyesinde görevlendirdiği A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisleriyle firmalara en iyi hizmeti sunmaktadır.

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti
a.İşyeri, uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.İşyerinde kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespit edilir.

c.Kullanılan kişisel koruyucuların takibi yapılır ve iyileştirme önerileri sunulur.

d.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre sağlık standartları oluşturulur.

e.İzleme ve ölçme planının oluşturulur, planın takibi yapılır.

2. Risk Analizinin Hazırlanması

a.Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulur.

b.Çalışma grubuna “Risk Analizi Eğitimleri” verilir.

c.Risk Analizi hazırlama formları verilir.

d.İşyeri Risk Analizleri hazırlanır.

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a.Kurul atamalarının yapılır.

b.Üyelerin görev yetki ve sorumluluklarının hazırlanır.

c.Kurul yıllık çalışma planı hazırlanır.

d.Kurul yıllık faaliyet raporu hazırlanır.

e.İSG Kuruluna her ay iştirak edilir.

f.İSG Kurul İç Yönetmeliği hazırlanır.

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması
a.İşyerleri, İSG Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilir.

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD kullanma talimatları hazırlanır.

b.İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları hazırlanır.

c.Çalışma talimatları hazırlanır, güncellenmesinde de teknik destek verilir.

d.Kaza ve olay araştırma dokümanları çıkartılır.

e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanlar hazırlanır.

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planları hazırlanır.

b.Acil durum ekipleri oluşturulur.

c.Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı yapılır.

d.Tatbikat Raporları oluşturulur.

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

Öncelikle, SAKA İSG tarafından genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir “Yıllık Eğitim Programı” hazırlanır.

Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaşmış mühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilir. Eğitimden önce eğitim notları teslim edilir.

Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu vardır)

8. ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Firmanın Hazırlanması ve İştirak Edilmesi
Bu amaçla uzman dışında, koordinatör bir uzman tarafından denetimler yapılarak firma denetime hazırlanır.

9. Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat değişiklikleri firmalara bildirilerek, firmanın sürekli olarak bilgi güncelliğinde kalması sağlanır.

10. Kaza Olması Durumunda, Kaza Sonrası Kaza-Araştırma Raporları Oluşturulur. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesinde Teknik Destek Verilir.

11.SAKA İSG merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti alınabilir.